Watervitalisers

Wat zijn watervitalsers

Bij water vitaliseren wordt er levensenergie aan het water toegevoegd en belastende informatie van stoffen die in het water zitten, waar het lichaam primair op reageert, eruit gehaald. En bij water filteren worden belastende stoffen uit het water gehaald. De trillingsfrequentie van de moleculen van leidingwater is anders dan die van bronwater. Een watervitaliser zorgt ervoor dat ons kraanwater de structuur van water naar hun oorspronkelijke bergbeek structuur brengt, zoals het in de natuur is. Een geordende structuur.