Missie

Missie Vitaal door water

Met Vitaal door water willen we een plek creëren waar mensen informatie en inspiratie opdoen over vitaal water en wat vitaliser eigenlijk is. Daarnaast zijn in de webwinkel vitalisers te koop die in en om het huis de oorspronkelijke kwaliteit van water en atmosfeer activeren.

Bewustwording

Met vitaal door water willen we zoveel mogelijk bewustwording creëren bij mensen over water in de breedste zin van het woord. Zodra er meer bewustwording is over het belang van vitaal water en vitalisers in en om ons heen, kunnen mensen ook bewust zien en kiezen wat ze zelf willen doen aan de verbetering van water. De bewustwording begint bij het besef dat wij zelf voor het grootste gedeelte uit water bestaan. Daarnaast zijn wij van water afhankelijk – water is een levensvoorwaarde.

Bewustwording van het (onbewust) belasten van water komt hieruit voort. Het is belangrijk dat steeds meer mensen weten welke kleine en grote stappen ze kunnen zetten om water minder te belasten met vervuiling en positief te beïnvloeden met eigen kracht.

Versterking

Met de producten die allemaal een vitaliserende werking hebben, bieden we hulp en versterking voor in en om het huis om water in de oorspronkelijke vitaliteit terug te brengen. Dit levert een belangrijke bijdrage voor gezondheid van de mens en hun omgeving.

De verkoop is laagdrempelig en afgestemd op de koper en zijn/haar wensen. Er is ruim de kans om producten uit te proberen en eventueel te retourneren mocht de vitaliser niet passen bij de koper. Wij geven goed advies vanuit het vertrouwen dat de koper zelf het beste kan voelen wat in de thuissituatie het meest wenselijk en passend is.